NORGES KOMMUNISTISKE UNGDOMSFORBUND

NKUs hjemmeside er under oppbygging.

Alle henvendelser kan sendes til oss på post@kommunisme.org.

Inntil den nye hjemmesiden er publisert kan man sjekke ut vår Facebook side her