OM NORGES KOMMUNISTISKE UNGDOMSFORBUND

NKU er en kommunistisk  (marxist-leninistisk) ungdomsorganisasjon,  som siden 1903 har kjempet for arbeiderklassen og sosialismen. Kommunismen er en politisk ideologi som bygger på ideen om et klasseløst samfunn der alle har like muligheter til å bestemme over samfunnsutviklingen.

Vi krever et ekte demokrati - noe som forutsetter at folket, ikke storkapitalen, har kontroll over  økonomien.

 

Vi kjemper for fred, og krever Norge ut av angrepspakten NATO - En allianse med USA i spissen, som har som sitt mål å sikre seg politisk og økonomisk hegemoni over hele kloden.

 

Samtidig er vi opptatt av miljøvern og internasjonal rettferdighet. Slik det er i dag plyndrer den rike delen av verden u-landene. Profittjaget under kapitalismen har ingen grenser, som igjen går ut over både mennesker og jorda.

 

Nå trenger vi deg og dine krefter i byggingen av den revolusjonære venstresiden her til lands.

Slå lag i kampen mot kapitalismen og for et bedre samfunn!

 

KONTAKT OSS

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!

UNGDOMMEN ER FRAMTIDEN!

FRAMTIDEN ER SOSIALISME!